Overzicht KBO leden  01-01-2021

                                                                         

                                                                     

Totaal 266 leden waarvan:

                                                                        

7 Ereleden:  

 

Mevr.  M. Beijers – van Lierop

Mevr.  M. Engels – Kessels

Mevr.  N. Nies – Vos

Dhr.    J. Raaymakers

Mevr.  L. Raaymakers – Lammers

Dhr.    F. schriks

Mevr. A. vossen-v.d. Vondervoort

 

 

Onderverdeeld in:          Vrouwen       Mannen

 

Tot en met 60 jaar                              1 lid                         1 lid

Tussen de 60 en 75 jaar                   74 leden                 53 leden

Boven de 75 jaar                               78 leden                 55 leden