Overzicht KBO leden  01-01-2022

                                                                                                                                                   

         

Totaal 261 leden t.w. :

 

8 ereleden

253 leden waarvan 3 gastleden.                                                                      

 

 

 

Onderverdeeld in:          Vrouwen       Mannen

 

Tot en met 60 jaar                              1 lid                         1 lid

Tussen de 60 en 75 jaar                   74 leden                 50 leden

Boven de 75 jaar                               75 leden                 60 leden