Besteding contributie KBO-Brabant.

           

Van de door u betaalde contributie groot €25.00 per jaar

dragen wij €14.00 af aan KBO-Brabant.

Onderstaand een overzicht waaraan dit bedrag wordt besteed.

                                                                                 

Voor onze leden 26 % (vraagbaak, de Ons,

websites, activiteiten, voordelen en ledenpassen.

 

Voor onze afdelingen en kringen 46 %

(ondersteuning en advies, opleidingen,

leaweb, verzekeringen, Buma Stemra)

 

Voor onze vereniging 18 % ( bestuur,

jaarstukken, kantoor )

                                                                      

Voor alle senioren 6 %

( belangenbehartiging )

 

Voor onze projecten 4 %