A.N.W.B. Automaatje Deurne.

A.N.W.B. automaatje is een vervoerservice

waarbij vrijwilligers minder mobiele

plaatsgenoten op verzoek vervoeren.

Deelnemers die graag gebruik willen maken 

van ANWB automaatje kunnen bellen naar:

Telefoon 0493-441405