Ledenmagazine Ons

en Contactblad.

 

Magazine “Ons” verschijnt 11 keer per jaar

samen met het Contactblad.

 

 Verschijningsdata “Ons” Magazine in 2022

 

In het jaar 2022 is dat zoveel mogelijk in de

laatste week van de maand op dinsdag.

 

EDITIE                               BEZORGING

1 – 2 jan / febr.                       25  januari

3  maart.                                  22  februari

4  april                                      29  maart

5  mei                                       26  april

6  juni                                       24  mei

7 – 8 jili/aug.                           28  juni

9  september                           23  augustus

10  oktober                              27  september

11  november                          25  oktober

12  december                          22 november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 klik op onderstaande link,

als u meer informatie wilt over het maandblad Ons magazine. 

         

  www.onsmagazine.nl