Ouderenadviseur.

                                                                                                                           

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig.

Daarbij kunnen vragen of problemen ontstaan op het gebied van

wonen, zorg of financiën. Soms komt u er zelf niet uit.

De mogelijkheid bestaat dan om samen met een ouderenadviseur over uw 

situatie te praten en op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen

zodat u weer verder kunt.

De ouderenadviseur kan een of meerdere keren bij u op huisbezoek komen.

Aan de diensten van een ouderenadviseur zijn geen kosten verbonden.

Wat kan de ouderenadviseur voor u doen?

De ouderenadviseur kan u met raad en daad bijstaan:

 

1 Vragen en problemen met u op een rijtje zetten.

2 U informatie en advies geven.

3 Samen met u naar een oplossing zoeken.

4 U begeleiden tot de oplossing bereikt is.

 

De ouderenadviseur kan contact voor u opnemen met instanties,

brieven voor u schrijven, formulieren voor u invullen

en /of de weg wijzen naar andere voorzieningen. 

                       

                                       

Ook als familielid, mantelzorger of kennis van een ouder

kunt u contact opnemen voor informatie, advies,

begeleiding of ondersteuning.

 

 

 

Waarover kunt u de vragen stellen?

Enkele voorbeelden:

Heb ik recht op huurtoeslag?

kom ik voor zorgtoeslag in aanmerking?

Welke woonaanpassingen zijn er mogelijk?

Hoe en waar kan ik een warme maaltijd krijgen?

Kan ik hulp krijgen bij de belastingaangiften?

Waar kan ik hulp vinden voor kleine klusjes in en om het huis?

Hoe kunnen mijn schuldproblemen worden opgelost?

Ik voel me af en toe erg eenzaam, wat kan ik daar aan doen?

Waar moet ik zijn voor het aanvragen van alamering?

Kan ik hulp krijgen bij het in orde brengen van mijn administratie?

 

Blijf er niet mee zitten.

U kunt gratis geholpen worden,

Een telefoontje is voldoende om uw vragen te bespreken met onze 

ouderenadviseur, ook bij u thuis als u dat wenst.

Wat u ook vraagt, alles is bij haar in vertrouwde handen.

Het blijft geheim voor anderen.

 

Onze ouderenadviseur:

Tineke van der Zanden van de Rijt

Kromme Heitraksedijk 8

Tel. 0493-341742 of mobiel 06-83774619

fransentinekevanderzanden@hotmail.com